WÄ?giel

 

 

 

Prowadzimy sprzeda?? w????gla kamiennego produkcji krajowej a tak??e w????gla pochodz????cego z Kuzbaskiego Zag??????bia W????glowego w Rosji. W ofercie posiadamy 9 rodzajów w????gla. W????giel kupujemy wy??????cznie ze starannie wyselekcjonowanych kopalni, gwarantuj????cych stabilno?????? wysokich parametrów. W????giel syberyjski zapewnia najlepsze walory u??ytkowe tj. wysok???? kaloryczno??????, nisk???? zawarto?????? popio??u i siarki. Ofertowany do sprzeda??y w????giel sortowany jest na terenie Terminalu Prze??adunkowego przy ??cis??ej kontroli jako??????i. Sprzeda?? prowadzona jest w kilku asortymentach (kostka, orzech, orzech-kostka,ekogroszek). Oferowany w????giel sprzedajemy luzem a tak??e workowany po 25 kg. Gwarantujemy transport i roz??adunek.